Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Veelgestelde vragen

Lees op deze pagina de meestgestelde vragen 

Wat leuk dat je mee wilt denken over dé nieuwe woonwijk van Etten-Leur!

Houd deze pagina in de gaten en blijf op de hoogte van participatiemomenten.

Via het contactformulier kan je je gegevens achterlaten om vragen te stellen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Heb je je al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Dat doe je eenvoudig op onze nieuwspagina.

 

De medewerkers van Heemkundekring Jan uten Houte zijn in de geschiedenis van Etten-Leur gedoken om deze vraag te beantwoorden. In dit onderzoek hebben zij het volgende gevonden over herkomst van de naam Haansberg voor de nieuwbouwwijk.

De naam Haansberg is lastig met zekerheid te verklaren. Het Straatnamenboek van de Heemkundekring Jan uten Houte geeft enkele suggesties De naam Haansberg  kan afgeleid zijn van korhaan of patrijshaan, maar ook op hanengevechten, die vroeger veel gehouden werden. Ook kan hanekappen, het geblinddoekt proberen de kop van een haan eraf te slaan, met de naam te maken hebben. Al in het Hoevens Charter uit 1267 wordt de Haansberg vernoemd: intra terminos de Haneberge. Ook in 1326 staat Haneberge vermeld, in 1433 en 1475 Haenberch, terwijl in 1769 wordt gesproken van op de Haensbergh.

Al vanaf de 15de eeuw kende de Vrijheid Etten, Leur en Sprundel een 11-tal wijken. 

De Haansberg (Den Haansbergh)  is één van de 11 wijken en wel een erg grote wijk die grofweg begrensd wordt door de Laakse Vaart, Mark, Leurse Haven en Concordialaan-Hoevenseweg. Dus ook het poldergebied ten noorden van Etten hoorde daarbij.

De Haansberg is vanouds landbouwgebied, met in het noorden natte weiden/ polder. Hoe de wijk de laatste 180 jaar veranderd is kan bekeken worden op: www.topotijdreis.nl. 

De wijk komt te liggen in het noordwesten van gemeente Etten-Leur. De wijk grenst aan de Hoevenseweg, Bankenstraat, Goorstraat en een deel van de wijk Sanderbanken.

De ligging in de buurt van het centrum, het buitengebied en het treinstation biedt kansen voor een aantrekkelijke en lokaal en regionaal goed verbonden woonwijk.

 

Er komen woningen voor diverse doelgroepen van (sociale) huurwoningen tot koopwoningen voor starters, gezinnen en senioren.

In de Omgevingsvisie van Etten-Leur staat wat gemeente Etten-Leur op hoofdlijnen heeft bepaald voor de koers de komende jaren.

Er worden ongeveer 1300 woningen gebouwd in het hele gebied van de wijk Haansberg. Op de ruwe schets op deze website is te zien waar de (potentiële) woongebieden zich bevinden in Haansberg.     

In Etten-Leur is er een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Er zijn veel inwoners op zoek naar sociale huurwoningen, bijvoorbeeld na een echtscheiding, ontslag of noodzakelijk vertrek uit een woning. Er zijn steeds langere wachttijden voor een sociale woning. Naast de lokale Etten-Leurse woningzoekenden ligt er ook een urgente noodzaak rondom het huisvesten van statushouders.

In de reguliere woningbouwprogrammering bouwen we sociale huurwoningen, maar daarmee voldoet Etten-Leur nog niet aan de urgentie en de omvang van behoefte. Met het realiseren van een tijdelijke woonbuurt met flexwoningen in de nieuwbouwwijk Haansberg verlaagt Gemeente Etten-Leur de druk op de sociale huurmarkt.

Flexwoningen kunnen sneller gebouwd worden en zorgen voor een snelle(re) en goedkope(re) woonoplossing.

De gemeenteraad heeft begin 2023 de locatie hoek Bankenstraat-Hoevenseweg aangewezen als locatie voor 100 de tijdelijke woonbuurt.

Woningcorporatie Alwel heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente voor de komst van 100 flexwoningen in de nieuwe wijk Haansberg.

Grote en kleine flexwoningen
De flexwoningen zijn de allereerste woningen van deze wijk. Ze komen in de tijdelijke woonbuurt: Veldbloemenhof. Het gaat om 20 grotere flexwoningen en 80 kleinere varianten, geschikt voor spoedzoekers.

Meer informatie: projectpagina Veldbloemenhof

Er zijn verschillende stappen die doorlopen moeten worden bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk.

Het startpunt van de ontwikkeling van Haansberg is gebaseerd op de Omgevingsvisie en het raadsprogramma Etten-Leur 2022-2026. Deze documenten bieden thema’s en kaders die meegenomen worden in de ontwikkeling van het Masterplan en uiteindelijk het omgevingsplan van Haansberg.

Wat er op dit moment speelt

De komende jaren wordt er gewerkt aan meerdere onderdelen van de gebiedsontwikkeling. De route richting het Masterplan. We gaan gelijktijdig meerdere (bodem)onderzoeken uitvoeren en er worden doorlopend gebiedsafspraken gemaakt met eigenaren en gebruikers in het gebied. We brengen eerst de verkeerssituatie op orde door de aanpassing van de Rotonde Kattestraat en de aanpassing aan de rotonde Concordialaan.

De gemeenteraad wordt op 28 juni 2023 gevraagd om de startnotitie Route Masterplan Haansberg goed te keuren. Wanneer er een besluit is genomen wordt op deze website de startnotitie gedeeld.

Kijk hier voor meer informatie over de stappen die doorlopen worden in de ontwikkeling van Haansberg.

Kaart Haansberg Etten-Leur Google Maps, deelgebieden en verkeersstructuur

Het ontwikkelingsgebied Haansberg is verdeeld in meerdere gebieden. Op deze manier is het overzichtelijk waar in het gebied bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden.

Het uitgangspunt is dat woningbouw start in de gebieden 1, 2 en 3.

Gebied 3 is de locatie van de tijdelijke woonbuurt met flexwoningen.

In het stedelijk uitloopgebied blijven de bestaande woningen en functies gehandhaafd, maar ontstaan er ook mogelijkheden voor een ontwikkeling van natuur en recreatie. Wil je hier meer over weten? Bekijk de Omgevingsvisie.

Haansberg wordt een thuis voor een brede doelgroep met woningen in verschillende prijscategorieën. De exacte prijzen zijn nu nog niet bekend.

Bij andere voorzieningen kun je denken aan: een school, een zorgcentrum, een recreatief centrum zoals een scouting of een sportaccommodatie.

Om tot een goede visie op de invulling van Haansberg te komen gaat gemeente Etten-Leur in gesprek met omwonenden en andere stakeholders. We vinden het belangrijk om bijvoorbeeld de ideeën van inwoners van gemeente Etten-Leur te horen en input te krijgen van experts op verschillende vakgebieden zoals verkeerskundigen.

Meer over de route naar de Visie van Haansberg vind je in de startnotitie Route Masterplan Haansberg. Deze routeplanner is binnenkort op deze website te vinden.

Als je vragen hebt over het project Haansberg kun je via de contactpagina een mail sturen. We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk. 

Wat leuk dat je enthousiast bent over de toekomstige woonwijk! In de fase waarin de ontwikkeling van de woonwijk zich nu bevindt, is het nog niet mogelijk om je in te schrijven voor een woning. Wanneer er meer bekend is over inschrijfmogelijkheden voor woningen, informeren wij hierover op deze website.

Heb je een vraag?

Stel je vraag aan ons!