Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

10 september: Derde omgevingstafel Verkeerskundig op orde

Omgevingstafel foto voor agenda overzicht

In deze derde omgevingstafel Verkeerskundig op orde gaan we dieper in op de verwerking van de opmerkingen en adviezen die wij hebben gekregen.We laten zien wat wij hebben kunnen meenemen in de plannen en wat niet en welke adviezen wij in een later stadium gaan betrekken.  

Deze verkeerstafel zou in eerste instantie plaatsvinden op 25 juni, maar is in verband met de wedstrijd Nederland-Oostenrijk uitgesteld. We tillen hem over de zomervakantie heen naar 10 september.

Omwonenden en verder iedereen die aanwezig is geweest bij de vorige tafels worden uitgenodigd, maar wil je mee praten sluit dan aan.

Locatie
Oude Raadhuis, Markt 1, 4875CB Etten-leur

Tijd
Inloop: 19:00
Start omgevingstafel: 19:10
Einde: 21:00

Aanmelden kan tot 9 september.

Dus heb je interesse, en wil je meedenken? Meld je aan via deze link of stuur een mail naar haansberg@etten-leur.nl of scan de QR-code hieronder.

 

Over de omgevingstafels

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die wilt, mee kan denken over de invulling van verschillende thema’s binnen Haansberg. Daarom organiseren we omgevingstafels over deze 5 thema’s:

 • Thema: Dit is Haansberg, gebiedsidentiteit
  In dit jaar vinden er veel onderzoeken plaats om het gebied goed te leren kennen en daar bij de invulling goed op in te kunnen spelen. Hierbij moet gedacht worden aan archeologisch onderzoek, hydrologisch onderzoek, bodemonderzoek en flora en fauna onderzoek.
 • Thema: Gewoon groen
  In Haansberg erkennen we dat de natuur de essentiële bron van levenskwaliteit is. De natuur is niet slechts een onderdeel van de wijk, maar de wijk vormt een onderdeel van de natuur.
 • Thema: Samen leven
  In een wereld van voortdurende verandering en groeiende verscheidenheid, staat Haansberg als een baken van gemeenschappelijk welzijn.
 • Thema: Wonen
  Samen met onze partners gaan we in Haansberg de woningen realiseren waar behoefte aan is.
 • Thema: Verplaatsen en verblijven
  Bereikbaarheid en veiligheid zijn leidende factoren in het denken over mobiliteit. Echter, daar waar we in Nederland, en dus ook in Etten-Leur, de auto altijd op 1 hebben gezet, plaatsen wij in Haansberg de fietser en de voetganger op 1 en daarmee dus gezondheid en veiligheid voorop.