Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl alsmede op de social mediakanalen van de gemeente Etten-Leur. Door de gemeentelijke website of gemeentelijke social mediakanalen te bezoeken en/of de op of via deze bronnen aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website / social mediakanalen

De informatie op de gemeentelijke website en gemeentelijke social mediakanalen is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website en/of social mediakanalen worden ontleend. Hoewel de gemeente Etten-Leur (en/of diens bestuursorganen) zorgvuldigheid in acht neemt/nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en zijn social mediakanalen en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de gemeente noch zijn bestuursorganen instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De gemeente Etten-Leur garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De gemeente Etten-Leur wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website of social mediakanalen uitdrukkelijk van de hand.

Wijzigingen

De gemeente Etten-Leur en/of diens bestuursorganen behoudt/behouden zich het recht voor de op of via deze website of gemeentelijke social mediakanalen aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website, social mediakanalen en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.