Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Ruimte voor wonen, ontmoeten
en beleven

Volg hier de ontwikkeling van onze wijk van de toekomst: Haansberg

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van Haansberg

Eerste tijdelijke woningen Veldbloemenhof geplaatst

Bewonersbijeenkomst Haansberg-Oost

Bewonersbijeenkomst Haansberg-Oost…
Omgevingstafel foto voor agenda overzicht

10 september: Derde omgevingstafel Verkeerskundig op orde

Landelijk, groen en toch centraal

Eigentijdse nieuwbouwwijk met Etten-Leurse visie

Welkom op de projectpagina rondom de gebiedsontwikkeling Haansberg!

Met de vaststelling van de Omgevingsvisie heeft het college de opdracht gekregen om het gebied Haansberg te gaan ontwikkelen. Op deze website informeren we je over dit project.

Openbare bijeenkomst | Visie op Haansberg

Laat je 16 januari 2024 informeren over de visies op Haansberg én praat & denk mee!

Het tijdspad

Welke stappen volgen om Haansberg te ontwikkelen?

Beginfase
2005
check teken tijdspad
Vaststelling Structuurvisie Plus
In de Structuurvisie Plus die door de gemeenteraad in april 2005 is vastgesteld is de wijk Haansberg al gedefinieerd als zoekgebied voor grootschalige woningbouwontwikkeling.
Stap 1
2022
check teken tijdspad
Vaststelling Omgevingsvisie 2022
De Omgevingsvisie 'Etten-Leur doet het gewoon' is op 11 juli 2022 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.
Stap 2
2023
Verkeersstructuur op orde brengen
Op 13 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Etten-Leur het besluit genomen om de interne lus te ontwikkelen als verkeersontsluiting van Haansberg. 
Stap 3
2023
Tijdelijke woonbuurt in Haansberg
Versneld een tijdelijke woonbuurt in Haansberg, na het op orde brengen van de verkeersstructuur.
Stap 4
2023
Masterplan Haansberg
De gemeenteraad wordt in juni dit jaar gevraagd om de startnotitie Routeplanner Participatie vast te stellen om tot een Masterplan te komen.
Beginfase
2005
check teken tijdspad
Vaststelling Structuurvisie Plus
In de Structuurvisie Plus die door de gemeenteraad in april 2005 is vastgesteld is de wijk Haansberg al gedefinieerd als zoekgebied voor grootschalige woningbouwontwikkeling.
Stap 1
2022
check teken tijdspad
Vaststelling Omgevingsvisie 2022
De Omgevingsvisie 'Etten-Leur doet het gewoon' is op 11 juli 2022 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.
Stap 2
2023
Verkeersstructuur op orde brengen
Op 13 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Etten-Leur het besluit genomen om de interne lus te ontwikkelen als verkeersontsluiting van Haansberg. 
Stap 3
2023
Tijdelijke woonbuurt in Haansberg
Versneld een tijdelijke woonbuurt in Haansberg, na het op orde brengen van de verkeersstructuur.
Stap 4
2023
Masterplan Haansberg
De gemeenteraad wordt in juni dit jaar gevraagd om de startnotitie Routeplanner Participatie vast te stellen om tot een Masterplan te komen.
Quote van Yorick
Nieuwbouw buurt Haansberg, ik voel me zo gelukkig om hier als jonge professional te wonen! Het is geweldig om deel uit te maken van deze levendige gemeenschap in Etten-leur.
Quote van Yorick

Veelgestelde vragen

Over de ontwikkelingen in Haansberg

De wijk komt te liggen in het noordwesten van gemeente Etten-Leur. De wijk grenst aan de Hoevenseweg, Bankenstraat, Goorstraat en een deel van de wijk Sanderbanken.

De ligging in de buurt van het centrum, het buitengebied en het treinstation biedt kansen voor een aantrekkelijke en lokaal en regionaal goed verbonden woonwijk.

Wat leuk dat je mee wilt denken over dé nieuwe woonwijk van Etten-Leur!

Houd deze pagina in de gaten en blijf op de hoogte van participatiemomenten.

Via het contactformulier kan je je gegevens achterlaten om vragen te stellen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Heb je je al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Dat doe je eenvoudig op onze nieuwspagina.

Er zijn verschillende stappen die doorlopen moeten worden bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk. 

Het startpunt van de ontwikkeling van Haansberg is gebaseerd op de Omgevingsvisie en het raadsprogramma Etten-Leur 2022-2026. Deze documenten bieden thema’s en kaders die meegenomen worden in de ontwikkeling van het Masterplan en uiteindelijk het omgevingsplan van Haansberg.

Van thema’s naar Visie op Haansberg

Het college organiseert een openbare bijeenkomst in samenwerking met partners om de Visie op Haansberg en de thema’s toe te lichten. Inwoners en stakeholders worden uitgenodigd om ideeën en verbetervoorstellen in te dienen. Na interactie en discussie worden alle ideeën zorgvuldig geïnventariseerd en gepubliceerd op deze projectwebsite. Eventuele verschillen van inzicht worden besproken tijdens de raadsbehandeling.

Masterplan Haansberg

Om het Masterplan te maken, komen mensen bij elkaar in omgevingstafels. Dit zijn bijeenkomsten waar betrokkenen en belanghebbenden samenkomen. Het doel is om samen een plan te maken dat haalbaar is en waar iedereen het mee eens is. Dit plan richt zich op de belangrijkste dingen die moeten gebeuren in het gebied en hoe we dat gaan doen. In het Masterplan staan de ideeën voor Haansberg, de manier waarop het gebied eruit moet zien, hoe het zich moet ontwikkelen en hoe dat gefinancierd wordt.

Uiteindelijk wordt het Masterplan aan de gemeenteraad gepresenteerd. Zij beslissen of ze het plan goed vinden en ermee akkoord gaan.

Met deze aanpak wordt Haansberg ontwikkeld tot een gebied dat klaar is voor de toekomst en dat past bij wat mensen nodig hebben en wat de gemeente Etten-Leur wil bereiken.

Kijk hier voor meer informatie over de stappen die doorlopen worden in de ontwikkeling van Haansberg.

In de Omgevingsvisie van Etten-Leur staat wat de gemeente Etten-Leur globaal heeft besloten voor de richting die ze de komende jaren op willen gaan.

Er worden ongeveer 1300 woningen gebouwd in het hele gebied van de wijk Haansberg. Op de ruwe schets op deze website is te zien waar de (potentiële) woongebieden zich gaan bevinden in Haansberg.     

Er komen woningen voor diverse doelgroepen van (sociale) huurwoningen tot koopwoningen voor starters, gezinnen en senioren.