Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Verkeerskundig en infrastructureel op orde brengen

Voordat we de eerste bewoners verwelkomen willen we het verkeerskundig en infrastructureel rondom Haansberg op orde hebben gebracht.

Verkeerskundig en infrastructureel op orde brengen

Wij willen graag dat de eerste reguliere woningen er in 2025-2026 gebouwd kunnen worden. Voordat we de eerste bewoners verwelkomen willen we het verkeerskundig en infrastructureel rondom Haansberg op orde hebben gebracht. Verkeerskundig betekent dat we zorgen dat de wegen rondom Haansberg het extra verkeer op een goede en veilige manier aan kunnen. Infrastructureel betekent zowel de (bouw) wegen bovengronds als de kabels en leidingen ondergronds in en rond het gebied Haansberg. Hoe we de dialoog en het besluitvormingsproces over meerdere ontwerp- en uitvoeringsprojecten vormgeven lees je in dit plan van aanpak.

Bekijk de agenda voor aankomende participatiemomenten.