Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Derde omgevingstafel Verkeerskundig op orde

Ben je erbij?

10 september 2024

Derde omgevingstafel Verkeerskundig op orde

In deze derde omgevingstafel Verkeerskundig op orde gaan we dieper in op de verwerking van de opmerkingen en adviezen die wij hebben gekregen. We laten je zien wat wij hebben kunnen meenemen in de plannen en wat niet en welke adviezen wij in een later stadium gaan bekijken.  

Locatie
Oude Raadhuis, Markt 1, 4875CB Etten-leur

Tijd
Inloop: 19:00
Start omgevingstafel: 19:10
Einde: 21:00

Aanmelden kan tot 9 september.

Dus heb je interesse, en wil je meedenken? Meld je aan via deze link of stuur een mail naar haansberg@etten-leur.nl of scan de QR-code hieronder.

Over de omgevingstafels

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die wilt, mee kan denken over de invulling van verschillende thema’s binnen Haansberg. Daarom organiseren we omgevingstafels over deze 5 thema’s:

 • Thema: Dit is Haansberg, gebiedsidentiteit
  In dit jaar vinden er veel onderzoeken plaats om het gebied goed te leren kennen en daar bij de invulling goed op in te kunnen spelen. Hierbij moet gedacht worden aan archeologisch onderzoek, hydrologisch onderzoek, bodemonderzoek en flora en fauna onderzoek.
 • Thema: Gewoon groen
  In Haansberg erkennen we dat de natuur de essentiële bron van levenskwaliteit is. De natuur is niet slechts een onderdeel van de wijk, maar de wijk vormt een onderdeel van de natuur.
 • Thema: Samen leven
  In een wereld van voortdurende verandering en groeiende verscheidenheid, staat Haansberg als een baken van gemeenschappelijk welzijn.
 • Thema: Wonen
  Samen met onze partners gaan we in Haansberg de woningen realiseren waar behoefte aan is.
 • Thema: Verplaatsen en verblijven
  Bereikbaarheid en veiligheid zijn leidende factoren in het denken over mobiliteit. Echter, daar waar we in Nederland, en dus ook in Etten-Leur, de auto altijd op 1 hebben gezet, plaatsen wij in Haansberg de fietser en de voetganger op 1 en daarmee dus gezondheid en veiligheid voorop.