Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Eerste omgevingsvergunningen aangevraagd

Omgevingsvergunningen aangevraagd voor Haansberg.
De aanvraag omgevingsvergunning voor de rotonde Hoevenseweg/Kattestraat (inclusief bomenkap) en ontsluitingsweg is ingediend op 16 november. Vanaf 7 december ligt deze aanvraag voor 6 weken ter inzage, tot en met 18 januari 2024. De definitieve vergunning wordt waarschijnlijk in februari verleend.
De aanvraag omgevingsvergunning voor de tijdelijke woonbuurt dienen we in week 51 in. Deze omgevingsvergunning wordt hoogstwaarschijnlijk in week 8 van 2024 verleend.

Om je verder te informeren over de vergunningenprocedures, de definitieve ontwerpen en de tijdsplanning organiseren wij een inloopmoment. Dit inloopmoment vindt plaats op dinsdag 19 december. Je bent van harte welkom in het Oude Raadhuis aan de Markt 1, tussen 14.00 en 18.00 uur. Je kunt dan de documenten van beide vergunningaanvragen inzien. Ook kun je dan je vragen stellen aan een betrokken medewerker.

Omdat het inloopmoment plaatsvindt tijdens de periode van terinzagelegging van de vergunning voor de rotonde en ontsluitingsweg kunnen hier direct reacties over worden ingediend. Reacties op de omgevingsvergunning voor de flexwoonlocatie kunnen worden ingediend na afgifte van de vergunning. Tijdens het inloopmoment op 19 december is de informatie over deze vergunningaanvraag wel beschikbaar.

Meer informatie? Voor meer informatie over de tijdelijke woonbuurt kun je contact opnemen met projectleider Stijn Schouwenaars. Dat kan per mail via haansberg@etten-leur.nl of per telefoon 14 076. Met vragen over de vergunningenprocedure kun je terecht bij Jaap Streppel. Dat kan per mail via jaap.streppel@etten-leur.nl of per telefoon 14 076.