Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Omgevingstafel Verkeerskundige maatregelen

7 mei 2024

7 mei 2024

Tweede omgevingstafel Verkeerskundige maatregelen

De basis voor de eerste omgevingstafel was hetgeen gepresenteerd op 16 januari en de aanmeldingen van bezoekers tijdens deze bijeenkomst voor de omgevingstafel Verkeerskundige maatregelen. We gingen over dit onderwerp met de belangstellenden meer en dieper in gesprek.  De eerste omgevingstafel Verkeer heeft ondertussen plaatsgevonden. Hier gaven inwoners van Haansberg en omwonenden hun inbreng in het verkeersvraagstuk van Haansberg. Een inspirerende bijeenkomst waar in kleinere groepjes verschillende rotondes en andere zaken werden bekeken en becommentarieerd. Dank voor jullie opmerkingen, adviezen en tips!

De komende tijd gaan we alle inbreng verzamelen en bekijken we hoe we deze kunnen inpassen in de verkeerskundige situatie van Haansberg. Op 7 mei komen we met de aanwezigen van de eerste omgevingstafel Verkeerskundige maatregelen weer bij elkaar en gaan we bespreken wat we kunnen realiseren en hoe.

Weten wat er precies is besproken en ingebracht? Binnenkort vind je het verslag op de website.

Over de omgevingstafels

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die wilt, mee kan denken over de invulling van verschillende thema’s binnen Haansberg. De verkeerskundige situatie in Haansberg en de 5 thema’s worden verder besproken in zogenaamde omgevingstafels.

 • Thema: Dit is Haansberg, gebiedsidentiteit
  In dit jaar vinden er veel onderzoeken plaats om het gebied goed te leren kennen en daar bij de invulling goed op in te kunnen spelen. Hierbij moet gedacht worden aan archeologisch onderzoek, hydrologisch onderzoek, bodemonderzoek en flora en fauna onderzoek.
 • Thema: Gewoon groen
  In Haansberg erkennen we dat de natuur de essentiële bron van levenskwaliteit is. De natuur is niet slechts een onderdeel van de wijk, maar de wijk vormt een onderdeel van de natuur.
 • Thema: Samen leven
  In een wereld van voortdurende verandering en groeiende verscheidenheid, staat Haansberg als een baken van gemeenschappelijk welzijn.
 • Thema: Wonen
  Samen met onze partners gaan we in Haansberg de woningen realiseren waar behoefte aan is.
 • Thema: Verplaatsen en verblijven
  Bereikbaarheid en veiligheid zijn leidende factoren in het denken over mobiliteit. Echter, daar waar we in Nederland, en dus ook in Etten-Leur, de auto altijd op 1 hebben gezet, plaatsen wij in Haansberg de fietser en de voetganger op 1 en daarmee dus gezondheid en veiligheid voorop.