Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Gemeenteraad in gesprek over de visie op Haansberg

Maandag 3 juni vond de bijeenkomst “De Raad Luistert XXL” plaats. Tijdens deze openbare raadsbijeenkomst, waarbij ook inwoners welkom waren, liet de raad zich informeren over de vier thema’s van Haansberg: gewoon groen, samen leven, het nieuwe wonen en werken & verplaatsen en verblijven. Bekijk de presentatie Visie op Haansberg.

Na een algemene presentatie ging de raad in gesprek met de aanwezige bewoners om te horen of iedereen zich kon vinden in de uitgangspunten van de thema’s. De uitgangspunten van de thema’s worden opgenomen in het Masterplan Haansberg, dat later in 2024 door de raad wordt behandeld. Dit plan schetst de contouren van Haansberg en is een belangrijke stap richting de realisatie van dit gebied.

Daarnaast zijn tijdens de bijeenkomst enkele eerder vastgestelde verkeerskundige maatregelen besproken. In de startnotitie waren al aanpassingen opgenomen om het extra verkeer op een veilige manier te kunnen verwerken. De overige maatregelen worden geformuleerd na gesprekken met omwonenden tijdens de omgevingstafels. De eerste twee omgevingstafels “Verkeer op Orde” hebben inmiddels plaatsgevonden. Een derde omgevingstafel staat gepland na de zomervakantie. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we met de omwonenden welke tips, adviezen en knelpunten kunnen worden opgenomen in de plannen. 

Binnenkort leest u op onze website een uitgebreider verslag van deze Raad Luistert XXL bijeenkomst.
Wilt u weten wanneer de volgende Omgevingstafels gepland staan? Klik dan hier.