Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Omgevingsvergunning Veldbloemenhof verleend

Situatietekening Orbis Haansberg Veldbloemenhof tijdelijke woonbuurt Gemeente Etten-Leur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur heeft op 8 februari 2024 toestemming gegeven voor het bouwen van 100 tijdelijke woningen en het inrichten van het bijbehorende terrein. De Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit besluit.

Mensen die er belang bij hebben, kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen deze toestemming bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur. De termijn voor het indienen van bezwaar begon op de dag na verzending van de vergunning, dus op 8 februari 2024.

Bekijk de documenten die hierbij horen op de projectpagina van deze website.

Benieuwd naar wat er allemaal aan voorafging om tot deze stap in het projectonderdeel te komen? ­čĹë Dat lees hier je op de website van gemeente Etten-Leur.