Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Omgevingsvergunning verleend rotonde en ontsluitingsweg Veldbloemenhof

Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning Veldbloemenhof Haansberg gemeente Etten-Leur overzichtsfoto

Vergunning verleend door college van B&W.

Op 2 februari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) toestemming gegeven voor de bouw van een rotonde op de kruising Hoevenseweg-Kattestraat. De rotonde zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en maakt de kruising veiliger. Om de rotonde te bouwen, worden er bomen gekapt. We zorgen ervoor dat er nieuwe bomen geplant worden. Er is door het college van B&W ook een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het eerste deel van de ontsluitingsweg gebiedsontsluiting Haansberg voor de ontsluiting van de tijdelijke woonbuurt Veldbloemenhof.

Tijdens de inzagetermijn van 7 december 2023 tot en met 18 januari 2024 zijn zienswijzen ingebracht. Deze zienswijzen zijn in de besluitvorming van het college meegenomen. Naar aanleiding van een zienswijze is de omgevingsvergunning aangepast.

Met het verlenen van de omgevingsvergunning heeft het college toepassing gegeven aan artikel 6.2 Wabo. Hierdoor treedt de omgevingsvergunning direct in werking na bekendmaking.

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden vanaf donderdag 8 februari tot en met woensdag 20 maart 2024 beroep instellen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Op korte termijn zal ook de omgevingsvergunning voor de tijdelijke woonbuurt worden verleend. Deze vergunning ligt vanaf 15 februari 2024 ter inzage voor een periode van zes weken.

Bekijk alle documenten die horen bij dit projectonderdeel op de projectpagina van de website.

VER Defintief ontwerp inrichting Veldbloemenhof Haansberg gemeente Etten-Leur nieuwbouwwijk omgevingsvergunning verleend