Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Raadsbesluit 26 juni

Raad Besluit Etten-Leur

De manier waarop we voor het eerste deel van de ontwikkeling van Haansberg de omgeving en anderen betrekken, lees je in de startnotitie ‘Startnotitie routekaart Masterplan Haansberg‘. De gemeenteraad is gevraagd om dit plan vast te stellen. Op 26 juni 2023 is de gemeenteraad tijdens ‘Raad Debatteert’ en Raad Besluit’ akkoord gegaan met de aanpak die in de startnotitie is opgenomen.  

Bekijk hier het raadsbesluit. Op deze website vind je alle bestuurlijke informatie van gemeente Etten-Leur, zoals de vergaderstukken en toekomstige vergaderingen.