Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Start omgevingsdialoog over tijdelijke woonbuurt in Haansberg

Tijdelijke woonbuurt in Haansberg met flexwoningen

Tijdelijke woonbuurt met flexwoningen

In Etten-Leur is er een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Er zijn veel inwoners op zoek naar sociale huurwoningen, bijvoorbeeld na een echtscheiding, ontslag of noodzakelijk vertrek uit een woning. Er zijn steeds langere wachttijden voor een sociale woning. Naast de lokale Etten-Leurse woningzoekenden ligt er ook een urgente noodzaak rondom het huisvesten van statushouders. In de reguliere woningbouwprogrammering bouwen we sociale huurwoningen, maar daarmee voldoet Etten-Leur nog niet aan de urgentie en de omvang van behoefte.

Met het realiseren van een tijdelijke woonbuurt met flexwoningen in de nieuwbouwwijk Haansberg verlaagt Gemeente Etten-Leur de druk op de sociale huurmarkt. Het voordeel van de tijdelijke woningen is dat deze snel(ler) kunnen worden gerealiseerd.

Samen met de omgeving ontwikkelt de gemeente een ontwerp voor de tijdelijke woonbuurt. Lees hieronder meer over de sessies die in deze fase georganiseerd zijn vanaf de start.

In gesprek met omgeving voor ontwerp tijdelijke woonbuurt

Januari 2023 | Raadsbehandeling

Etten-Leur is op zoek gegaan naar locaties voor flexwonen. De gemeenteraad is gevraagd om de locatie Hoevenseweg-Bankenstraat, goed te keuren. Daarbij wordt de raad gevraagd ook de kaders goed te keuren, genoemd in de Startnotitie Routeplanner Participatie. Op 9 januari 2023 is de gemeenteraad bijgepraat over dit raadsvoorstel tijdens ‘De Raad luistert’. Hierbij waren ook omwonenden aanwezig. Ook debatteerde de raad over Flexwonen op deze locatie tijdens de vergadering ‘De Raad debatteert’ op 23 januari. Zie etten-leur.notubiz.nl.

Februari 2023 | Raadsbesluit en informatiebijeenkomst omwonenden

Tijdens de vergadering ‘De Raad besluit‘ van 6 februari 2023 stemde de gemeenteraad in met het raadsvoorstel en de startnotitie voor flexwonen aan Hoevenseweg-Bankenstraat. De raadsvergaderingen zijn live te volgen én terug te kijken via etten-leur.notubiz.nl. Meer informatie over de raadsvergaderingen en de vergaderstukken lees je op de website van de gemeenteraad

Omwonenden zijn op een goed bezochte informatieavond, op een locatie aan de Handelsweg, bijgepraat over de ontwikkeling. Het verslag van deze avond is gedeeld met de raad. 

Maart/ april 2023 | Schetssessies met aangrenzende eigenaren

We organiseerden in maart en in april twee schetssessies met de direct aanwonende bewoners. We wilden hen ruimte bieden voor het stellen van vragen en samen met hen aan de slag gaan met schetsen. Van iedere sessie is inmiddels een verslag gemaakt en gepubliceerd. Op de tweede avond lieten we de schetsvarianten zien die we maakten op basis van de inbreng op de eerste avond. Vervolgens hebben we hierover op de tweede avond met de direct aanwonenden verder over van gedachte gewisseld. Uiteindelijk werkt de gemeente een voorkeursvariant verder uit. Die variant is de basis voor de verdere uitwerking van het hele plan. Op de genoemde derde avond, de gezamenlijke avond medio juni, is deze variant de basis voor een toelichting aan belanghebbenden en betrokkenen.

Juni 2023 | Informatieavond: Presentatie voorlopig ontwerp en conceptplan rotonde Hoevenseweg-Kattestraat

Op 14 juni 2023 organiseert de gemeente Etten-Leur een informatieavond voor de bewoners. Tijdens deze bijeenkomst wordt het voorlopige ontwerp gepresenteerd, dat tot stand is gekomen op basis van de input van eerdere schetssessies. Daarnaast presenteert de gemeente ook het conceptplan voor de rotonde Hoevenseweg-Kattestraat.

Bent u geïnteresseerd in wat er besproken is tijdens de sessies? Dan kunt u de verslagen lezen op de website van gemeente Etten-Leur: www.etten-leurmakenwesamen.nl

Het verslag van de informatieavond in juni komt kort erna in het nieuwsoverzicht te staan.