Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Het Masterplan

Van visie naar duidelijke kaders

Over het Masterplan

In deze stap verkennen we de mogelijkheden voor de invulling van de nieuwe woonwijk Haansberg.

Hoe gaat de wijk Haansberg mooi aansluiten op de identiteit van Etten-Leur, voor wie is de wijk en welke voorzieningen komen er? De antwoorden op onder andere deze vragen vormen de Visie op Haansberg die we in 2023/2024 breed verkennen om uiteindelijk tot een Masterplan ofwel stedenbouwkundig plan te komen. Gemeente Etten-Leur zoekt ook in deze fase de samenwerking op met haar partners, de omwonenden en andere stakeholders om het plan uit te werken. Bijeenkomsten worden hiervoor georganiseerd. Een voorbeeld zijn de ‘omgevingstafels’.

De gemeenteraad is op 26 juni 2023 gevraagd om een besluit te nemen op het plan (de routekaart) om te komen tot een Visie en uiteindelijk een Masterplan voor heel Haansberg.

Wil je hier meer over weten? Lees dan de Startnotitie routekaart Masterplan Haansberg.

Bekijk de agenda voor aankomende participatiemomenten.

Participatiebijeenkomsten en verslagen