Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Startnotitie goedgekeurd

Goedgekeurd, vinkje zetten met een pen in vakje.

Startnotitie Verkeerskundige en infrastructurele werkzaamheden in en rondom Haansberg ontwikkeld.

Wij willen graag dat de eerste reguliere woningen in Haansberg in 2025-2026 gebouwd kunnen worden. Voordat we de bewoners van deze woningen verwelkomen willen we het verkeerskundig en infrastructureel rondom Haansberg op orde hebben gebracht. Verkeerskundig betekent dat we zorgen dat de wegen rondom Haansberg en het extra verkeer op een goede en veilige manier aan kunnen. Infrastructureel betekent zowel de (bouw) wegen bovengronds als de kabels en leidingen ondergronds in en rond het gebied Haansberg.

We willen onze inwoners en gebruikers van de openbare wegen rondom Haansberg goed informeren over en actief betrekken bij onze plannen. We gaan vanaf 2024 in gesprek en organiseren hiervoor zogenoemde omgevingstafels. Hoe we de dialoog en het besluitvormingsproces over meerdere ontwerp- en uitvoeringsprojecten vormgeven lees je in dit plan van aanpak (startnotitie).