Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Aanleg Veldbloemenhof en rotonde ter hoogte van Kattestraat-Hoevenseweg

Eerste (tijdelijke) woonbuurt in Haansberg

Over de woonbuurt

Etten-Leur krijgt een nieuwe, groene wijk: Haansberg. Woonstichting Alwel gaat zorgen voor de eerste woningen in Veldbloemenhof. Het gaat om 100 huurwoningen in een tijdelijke woonbuurt. 

Vanwege de grote en urgente vraag naar sociale huurwoningen bouwen we een gedeelte van het plan Haansberg al in 2024. De (tijdelijke) woonbuurt waar deze woningen komen te staan heet Veldbloemenhof en is bedoeld voor urgent woningzoekenden zoals statushouders of na een echtscheiding, ontslag of gedwongen verhuizing. Tegelijkertijd zorgen we voor een veilige weg van en naar de woonbuurt.

Bekijk hieronder de documenten die horen bij de stappen die we zetten om de tijdelijke woonbuurt en de rotonde te bouwen.

Bekijk de agenda voor aankomende participatiemomenten.

Natuurlijk (hier) wonen!

Vijf hectare aan fijn (tijdelijk) leven waar de natuur volop tot bloei komt en wonen een bijzondere ervaring wordt.

Slimme waterafvoer

In Haansberg gaan we verder dan wat normaal is. Waar de norm in Nederland 60 mm is, hebben we hier in Veldbloemenhof ruimte om flinke regenbuien van 70 mm op te vangen. Regenwater wordt slim geleid door goten en verlaagde velden naar onze mooie wadi’s. Deze natuurlijke poelen vangen niet alleen water op waarna het rustig in de bodem kan trekken, maar zorgen er ook voor dat water vertraagd afgevoerd kan worden.

Een paradijs voor planten en dieren

In Haansberg zorgen we goed voor onze natuur. Veldbloemenhof wordt speciaal ingericht om plek te bieden aan verschillende soorten dieren die hier leven. Denk aan de speelse bunzing, de indrukwekkende buizerd en zelfs de mooie gierzwaluw. We nemen maatregelen om hun leefgebied beter te maken, met bijvoorbeeld speciale kasten voor vleermuizen, bloemenvelden en nestkasten voor vogels.

Een bijzondere wijk

Veldbloemenhof heeft een uniek karakter dat perfect past bij de visie van Etten-Leur. Het ligt in een gebied waar stad en platteland in elkaar overgaan. Deze ruim opgezette woonbuurt met veel groen biedt een rustige plek midden in het drukke leven. Het is een fijne plek om te wandelen en te ontspannen, en we geven fietsers en wandelaars extra ruimte. Veldbloemenhof is niet alleen een plek om te wonen, maar een bestemming op zich, waar de natuur het tempo bepaalt.